Criteria presentatie tijdens congres


Bij de themasessies zijn alle vormen van onderzoek (kwalitatief, kwantitatief, engaged, actieonderzoek, experiment….) welkom. Belangrijk is wel:

 • Dat het onderzoek is afgerond of dat ten minste (tussen) resultaten bekend zijn.
  NB: Ook als je presenteert moet je inschrijven voor het congres.

In iedere presentatie verwachten we dat minimaal de volgende aspecten aan bod komen.

 1. Wat is het probleem en waarom is het een probleem? (aanleiding en doel van het onderzoek)
 2. Wat is/wordt onderzocht? (afbakening en centrale onderzoeksvraag of probleemstelling)
 3. Welk onderzoek is er al? (reeds beschikbare empirische kennis) Wat leert ons dat?
 4. Wat zijn de theoretische uitgangspunten? (een in de theorie verankerde aanpak van het probleem, om duidelijk te maken hoe de onderzoeker verwacht dat het probleem ontstaat en wat (welke factoren) er dus onderzocht moet(en) worden)
 5. Hoe is het onderzoek opgezet? (design/wijze van onderzoeken/dataverzameling)
 6. Wat is het resultaat? (onderzoeksresultaten)
 7. Bevindingen / leermomenten voor de praktijk (concreet, wat wordt aanbevolen, wat kan men doen, wat lijkt te werken?)
 8. Moet er nog meer onderzocht worden? (leidt het onderzoek tot nieuwe vragen?
Heb je er zin in? Hier vind je de procedure en deadlines. Gebruik dit format om je voorstel aan te leveren.