Lustrum HRM praktijkonderzoek congres

10 jaar HRM praktijkonderzoek, state of the art en vooruitblik

Eenmaal in de twee jaar organiseert het HRM lectoren netwerk het HRM Praktijk & Onderzoek congres. Dit congres biedt bezoekers een unieke gelegenheid om zich te verdiepen in de laatste trends en onderzoeksresultaten binnen het vakgebied van HRM. Er wordt praktijkgericht onderzoek gedeeld van en met vakmensen.

Doelgroep: HRM docenten, medewerkers en onderzoekers van hogescholen, onderzoekers van instituten en andere kennisinstellingen en HRM adviseurs, (HR-)consultants en leidinggevenden van bedrijven ontmoeten elkaar en wisselen hun kennis en wat hen bezighoudt uit.

We zijn inmiddels toe aan het 5e congres, ons eerste Lustrum. Het vindt plaats op 9 november 2018 bij Saxion in Deventer. De details van het programma vind je hier.

Thema van het congres is “10 jaar HRM praktijkonderzoek, state of the art en vooruitblik”. Dit is een bijzondere editie, waarin we aandacht schenken aan waar we staan na 10 jaar onderzoek in HRM op het HBO. Dat doen we door in elk thema te bespreken:

 • Wat werd op het onderhavige thema bereikt
 • Waar zijn we nu mee bezig
 • Wat verwachten we dat de komende jaren belangrijk wordt.
De thema’s die een podium krijgen zijn:
 • Arbeidsmarkt en Inclusie
 • Arbeidsmarkt in de regio
 • Leren en ontwikkelen van medewerkers
 • Employability
 • Sociale innovatie en Talentontwikkeling
 • MKB en HRM
 • HRM en Analytics
 • HRM en Techniek


Onderzoekersmiddag op 8 november 2018

Op de donderdag voorafgaand aan het congres is er, op dezelfde locatie, een landelijke studiemiddag voor onderzoekers, zoals leden van kenniskringen rond HRM-lectoraten. Meer informatie over het programma van de onderzoekersmiddag vind je hier. Het doel is deskundigheidsbevordering, ervaringsuitwisseling en netwerkvorming. Ook hiervoor kunnen onderzoekers een presentatie indienen.

Je kunt je hier inschrijven voor deelname aan de conferentie en/of de onderzoekersmiddag