Impact van HRM-praktijkonderzoek  

HRM Praktijk & Onderzoek congres  

Eenmaal in de twee jaar organiseert het HRM-lectoren netwerk, onderdeel van het Breed Platform Arbeid, het HRM Praktijk & Onderzoek congres. Dit congres biedt bezoekers een unieke gelegenheid om zich te verdiepen in de laatste trends en onderzoeksresultaten binnen het vakgebied van HRM. Er wordt praktijkgericht onderzoek gedeeld van en met vakmensen.   

Doelgroep:  HRM docenten, medewerkers en onderzoekers van hogescholen, onderzoekers van instituten en andere kennisinstellingen en HRM-adviseurs, (HR-)consultants en leidinggevenden van bedrijven ontmoeten elkaar en wisselen hun kennis en wat hen bezighoudt uit.  

Dit is het 6e congres, een speciale digitale editie in verband met het coronatijdperk waarin we leven. Ook in deze editie is er weer de mogelijkheid dat docenten, onderzoekers en mensen uit het werkveld elkaar kunnen ontmoeten. Daarom gaan we een boeiend en, digitaal congres organiseren op vrijdag 6 november. De Hanzehogeschool als host zorgt vanuit Groningen voor een programma waarin actie en rust elkaar op een dynamische manier afwisselen.  

Thema van het congres is Impact van HRM-praktijkonderzoek: de focus van het congres is de doorwerking van onderzoek en de resultaten daarvan naar de praktijk.   

We starten in een plenair deel met twee toponderzoekers die ingaan op de praktijk en de rol van impact van onderzoek.  

De vier thema’s van de workshops liggen in het verlengde van de onderzoeksagenda van het Breed Platform Arbeid, waarin 37 HRM lectoren van 13 hogescholen samenwerken om de impact van het onderzoek zo groot mogelijk te maken. Deze thema’s zijn opgesteld in samenwerking met vertegenwoordigers van het werkveld.  

De thema’s die een podium krijgen zijn:  

  • Vitaal werken  
  • Inclusie  
  • Leven lang ontwikkelen  
  • (Her)waardering van arbeid  

Je kunt je hier aanmelden voor het HRM Praktijk & Onderzoek congres