Procedure en deadlines congrespresentatie

Wil je graag je onderzoek tijdens het congres komen presenteren? Stuur dan uiterlijk 1 september 2018 je voorstel op naar dit hrmlectorencongres@saxion.nl.

We vragen je:

Je gegevens in dit format in te vullen en een samenvatting te maken waarin je in ieder geval de 9 vragen die op de website vermeld staan worden beantwoord. Geef ook aan waarom jouw voorstel bij het thema van het congres past.

Let op! Geef in het formulier aan bij welke thema je werk thuishoort. Het formulier moet uiterlijk 1 september 2018 binnen zijn.

In september worden alle ingediende voorstellen beoordeeld door de themacoördinatoren.

Uiterlijk 1 oktober 2018 krijg je bericht of je presentatie is geaccepteerd en dus is ingedeeld bij een van de thema’s.

We streven naar een goede spreiding van presentaties over de sessies. Daarom kan de organisatiecommissie beslissen om een presentatie in te delen bij een ander thema dan de oorspronkelijke voorkeur van de indiener.

Voor 22 oktober 2018 lever je de definitieve slides van je presentatie (+ eventueel artikel) aan.

Vergeet niet je in te schrijven!