HRM LECTOREN NETWERK

Mens Werk en Organisatie

Het HRM Lectorennetwerk Mens, Werk en Organisatie verenigt de HRM lectoren van Nederlandse hogescholen. Zij beheren gezamenlijk de Stichting HRM Lectoren Netwerk Nederland. Het doel van de stichting en het netwerk is het ‘bevorderen van het HRM onderwijs en onderzoek en de professionalisering van het vakgebied op HBO niveau’. Lectoren van Avans, De Haagse Hogeschool, Fontys, Hanzehogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Utrecht, Inholland, Saxion en Windesheim nemen hieraan deel.

De lectoren ontmoeten elkaar 4 keer per jaar en wisselen dan gedachten uit, bediscussiëren trends en ontwikkelingen en houden elkaar op de hoogte van wat er bij hen en in hun professionele omgeving speelt. Zij doen ook samen onderzoek, bijvoorbeeld de HR monitor en organiseren cursussen. Sinds 2010 organiseert het netwerk eens in de twee jaar het HRM praktijk onderzoek congres. Dat is inmiddels uitgegroeid naar hèt praktijk onderzoek event voor HRM docenten en onderzoekers in het HBO. Ook een groeiend aantal HR professionals en bedrijven weet de inhoud van deze congressen te waarderen.