Criteria presentatie food for thought

Tijdens de onderzoekersmiddag kan onderzoek gepresenteerd worden dat nog niet gereed is of dat nog in ontwikkeling is. Heb je ideeën voor een onderzoek en wil je deze eens voorleggen aan een groep geïnteresseerden, dan kan dat bij uitstek tijdens deze bijeenkomst. In iedere presentatie verwachten we dat minimaal aan de orde komen:

  1. Wat is het probleem en waarom is het een probleem? (aanleiding en relevantie van het probleem)
  2. Wat is/wordt onderzocht? (afbakening en centrale onderzoeksvraag of probleemstelling)
  3. Je sluit af met een of twee concrete bespreekpunten (dilemma’s, keuzes, moeilijkheden, vragen) die je wilt voorleggen aan collega onderzoekers.
Er zullen telkens ook lectoren of senior onderzoekers bij deze sessies aanwezig zijn als coördinator en - wie weet - bron van inspiratie. Zin gekregen? Hier staan de procedure en de deadlines, gebruik dit format om je presentatie aan te leveren.