Pechvogels, hoogvliegers en de middenmoot

Thema van het congres is “Pechvogels, hoogvliegers en de middenmoot”. We schenken in deze editie extra aandacht aan de veranderingen op de arbeidsmarkt die we momenteel waarnemen.

Duidelijk wordt dat door de toenemende technische ontwikkelingen en door frequentere strategische heroriëntatie van organisaties sprake is van een grote behoefte aan flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Dat stelt steeds hogere eisen aan medewerkers, omdat werk verdwijnt, arbeidsinhoud verandert, hun inzetbaarheid op de proef wordt gesteld terwijl ook meer inzicht in het totale productieproces wordt gevraagd. Door deze ontwikkelingen zijn er met name zorgen over de middengroepen. De keynote-sprekers van ons congres zullen ingaan op dit thema en ook in de verschillende workshopsessies zal deze thematiek nadrukkelijk aan de orde komen.